Persoonlijke vragen over jezelf en de training 

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Met ondertekening van dit formulier geeft je aan dat je er bewust van bent dat de Mindfulness training zoals gegeven door Mindful Miracle Moments gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De aangeleerde vaardigheden en attitudes zijn zeer waardevol gebleken. Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Mocht je onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze training. Mindful Miracle Moments is niet berekend op GGZ-problematiek en of op acute, urgente crisissituaties.